7 Leipoldtstraat
De La Haye
Bellville
7530
(021) 948 4051
bostonschool@iafrica.com

AFRIKAANS

Wat is die doel in Afrikaans?

Taal is basies die gereedskap wat die mens ontwikkel om met mekaar te kan kommunikeer. Eers word dit gepraat en later geskryf om jou ‘n volledige burger van ons meertalige land te maak. Deur Afrikaans te kan praat en skryf is dit een van die doeltreffendste maniere om onderlinge begrip te bevorder en goeie verhoudings tot stand te bring.

Wat is die belangrikheid van Afrikaans?

Afrikaans is ’n inheemse taal van Afrika, want:

  • dit is een van Suid- Afrika se elf amptelike tale. dit
  • is die derde grootste huistaal in Suid-Afrika.
  • minstens 13 291 224 Suid-Afrikaners kan Afrikaans praat.

Afrikaans is ‘n akademiese taal want:

Afrikaans word algemeen vir opvoeding, onderwys en opleiding in Suid- Afrika gebruik – van voorskoolse sorgsentrums tot op tersiëre vlak.

Afrikaans is ‘n moderne taal want:

Dit is een van die jongste tale ter wêreld en daarom ‘n produk van ons moderne tyd en dit is daarom eintlik hoogmode om te praat!

Afrikaans as keuse taal

Afrikaans as keuse vak word belangrik geag omdat die kennis van Afrikaans:

  • verdere studie kan bevorder.
  • dit belangrik is vir indiensneming.